• Home • Up • About • Africa • Services • Health Education • Portfolio • Get Quote • Contacts • Apply • Terms & Con. • News • Newly Added Languages • Jobs • Story • What we do? • For Lawyers & Doctors • Terms and conditions • ALTAC • In The Community •

Home
Up

Only $1250.00

Including tax and all fees

From LA, SD, SF, SJ Oakland, Seattle, San Jose, Phoenix, Kansas City, Denver, St Louise, Nashville,  and most Midwest and west coast cities to Addis Ababa.

You must fly between Oct 1st to Nov 30th, 2006

Call 619 255 5530

 We translate your document from any Ethiopian language to English and we certify our translation. Good for INS and other official use

Buy your airline Ethiopian ticket on line

Amharic Software on sale only 39.99+ S&H

Amharic Interpreters wanted

ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ ትኬትዎን ከኢንተርኔት ላይ ይቁረጡ

በዚህ ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ ከሚሆኑት አየር መንገዶች ውስጥ አንዱ አንጋፋው የኢትዮጵያ አየር መንገድ (Ethiopian Airlines) በተቀዳሚነት እንዲታይ እና መንገዶኞቻችን በይበልጥ የሀገራችንን አየር መንገድ እንዲጠቀሙ በማሰብ ቅድሚያ የተሰጠው ሲሆን፣  ሌሎችም እንደ ብሪትሽ አየር መንገድ (British Airways) ሉፍታንዛ (Lufthansa) እና  ቨርጂን (Virgin Airlines) እና ኬኤልኤም(KLM) የመሳሰሉት አየር መንገዶችንም ያቀፈ ነው፡፡  more

ለመሆኑ የቦ ምንድን ነው?What is Yebbo?
Addis Printing
Business Cards

Celebrate the African Millennium with style in Africa

 

English Monthly breast Exam . This is a medical translation sample taken from an English source file.  In this translation we use some new custom terminologies which are not found in Amharic and other languages.  we would like to say thank you for Dr. Tadese Desta from  Care View Medical Groups for his help 
Amharic
Oromo

Jalqba, qaama kee dhiqachaa irree kee isa mirgaa gara dugda keetiitti ol kaasi. Achumaan quboota sadan harka bitaa keetii kanneen giddu galeessa jiran walqixxeessii dalga qabii bakka harma keetti gara qoma keetti dhiibi. Gochaa kana irree kee isa bitaa dugda       duuba keetti ol kaasii harmi kee inni bitaa sirrii ta’uu hubataa irra deebi’i.

 

Lammata, daawiitii duratti irree kee of bira gootee achumaan mataa keetiin olitti ol kaasii jijjiirama hangaa, bifaa (shape) fi sarara harma keetii qalbii dhaan ilaali. Dhifama, hir’inaa yookaan jijjiirraa gogaa keetii ilaali.

 

Sadaffaa, gadi ciisaa, dugda keetiin gadi ciisii boraatii gateettii mirgaa kee jala kaa’i. Yeroo qaama dhiqattu harma kee qorattu gochaa kana irra deebi’. Irree isa karaa harma bitaa osoo hin qoratin dura gateettii kee isa bitaa jala boraatii kaa’uu kee dhugoomfadhu (hubadhu).

Somali

1 baad Shawarka Dhaxidiisa 

       Kor u qaad kacantaada midig adigo dhinaa dhabarka marinaaya. Adigo kacantad bidix saaraaya laabtaada ku duug 3 dada farood ee Daxi dhaxaad ka qaybta naasakaaga ee xiga dhinaca laabta. Markalee adigo ka cantaad bidik kor u qaadaya marnaayan dhinaca dabaka hadan saar naaskaaga bidix.

 

2 baad Muraayada horteeda

            hor joogso muraayada adigo kacmahaaga siidaynaaya, dabadeedu kacmahaaga kor u qaad adiyo, labada dhinana ka marinaaya madaxaaga, eegi inta u lekaaday naaskaagu, qaabka u yhay, laynanka oogada naaska, ufiirso oo eeg godnaanshisa iyo isku ururida u yeeshay.

 

3 Xaad Jibsa shada

                dhabarka u jiibso adigo garabkaaga midg baarkimo ishoos dhigaaya, ku ceeli baadhistii aad samaysay markii shawarka. Markaad baadhaysid naaskaaga bidixna hubi barkimada in aad hoos dhigtay

Tigrigna  

If you have any material needs to be translated to any African language please give us a call at 619 255 5530 or send us an e-mail at info@ethiotrans.com 

If you have any questions or comments about this web site, please send e-mail to info@ethiotrans.com.
Copyright ©1999 -2006 Ethiopic Translation and Localization Services 
The #1 African languages translation Company in the world, we focus on what we know the best, i.e. the African Language                   For more information, please call at ( 619) 255 5530
                  Hit Countersince March 11, 2004