WHAT IS HIV? ኤችአይቪ ምንድን ነው? in Amharic Language

WHAT IS HIV?  ኤችአይቪ ምንድን ነው? in Amharic Language

HIV is the virus which causes AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome).

ኤችአይቪ ኤድስን (የተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅም የሚያዳክም) የሚያስከትል ቫይረስ ነው፡፡

OTHER IMPORTANT THINGS TO KNOW

ሌሎች መታወቅ ያለባቸው አስፈላጊ ነገሮች.
• Knowing your HIV status may help you and your doctor make decisions about your health that can improve your chances of staying healthy.

• በኤችአይቪ መያዝ አለመያዝዎን ማወቅዎ ጤናማ ሆነው ሊቆዩ የሚያስችሉዎትን እድሎች ለማስፋት ለእርስዎ እና ለሀኪምዎ በጤናዎ ላይ እንዲወሰኑ ይረዱዎታል፡፡
• Although anyone can be at risk of infection, certain behaviors make people more at risk. These include:

• ምንም እንኳ በሽታውን በተመለከተ ማንም ሰው አደጋ ላይ ቢሆንም፣ የተወሰኑ ባህርያት ሰዎችን አደጋ ላይ ይጥላሉ፡፡ እነዚህም፡-


1. Men who have had unprotected sex with other men.

1. ጥንቃቄ የሌለው ወሲብ ከሌሎች ጋር የፈፀሙ
2. Past and present users of injectable drugs.

2. በፊትም ሆነ አሁን በመርፌ የሚወሰዱ እጾች ተጠቃሚዎችን፡፡

3. Anyone receiving blood or blood products between 1978 and 1985.

3. ከ1978-1985 ባለው ጊዜ ውስጥ የተሰጠን ደም ወይም የደም ወጤቶችን የወሰደን ማንኛውንም ሰው፡፡


4. Anyone who has had a Sexually Transmitted Disease.

4. የአባላዘር በሽታዎች ያሉበትን ማንኛውንም ሰው

5. Anyone who has had unprotected sex with the people in the above categories.

5. ከዚህ በላይ የተገለጹት ባህሪያት ውስጥ ከሚካተቱ ጋር ጥንቃቄ የሌለው ወሲብ የፈፀመን ማንኛውንም ሰው፡

 

 

Happy, Healthy—and HIV-positive?

በኤችአይቪ ተይዞ ደስተኛ፣ ጤነኛ መሆን ይቻላል፤

በርግጥም ይቻላል፣ ያለጥርጠር!

 

By By J D. M

በጆን ዲ.ሙር

[In years past when people found out they were HIV-positive, many assumed it was an automatic death sentence. They went on with their daily lives, though. Some even felt a renewed vigor and sense of life as their mortality was “realized.” But most did not worry about the types of health afflictions that would have challenged them as they grew older.

[ባለፉትዓመታት ሰዎች በኤች አይቪ ተይዘው ሲገኙ፣ ብዙ ሰዎች ወዲያውኑ የሞት ቅጣት እንደተጣለባቸው አድርገው ያስቡ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ ሰዎቹ ዕለታዊ ኑሯቸውን እየመሩ ነበር፡፡ እንዲያውም አነዳንዶች ሟች መሆናቸው እውንሲሆን፣ የመኖር ሥሜታቸውና ተስፋቸው ሲታደስ ይሠማቸው ነበር፡፡ ነገር ግን አብዛኛዎቹ እድሜያቸው ከፍ እያለ ሲሄድ ሥለሚፈታተኗቸው የጤና ቀውሶች አይነት አይጨነቁም፡፡

And grow older many, many have. The first generation of women and men with HIV has reached the age where they are more likely to become sick from diseases not related to HIV. Now they are forced to take an overall view of their bodies, their health. Are you ready for the reality of taking care of yourself for the long run?]

ዕድሜ በደንብ እየጨመረ ሲሄድ፣ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ፡፡ በኤችአይቪ የተያዙ የመጀመሪያው ትውልድ ሴቶችና ወንዶች ከኤች አይቪ ጋር ባልተገናኘ በኤድስ ሊታመሙ ወደሚችሉበት ዕድሜ ደርሰዋል፡፡ እነሱ አሁን አካላቸውና ጤናቸው ያለበትን ጠቅላላ ሁኔታ እንዲመለከቱ ተገደዋል፡፡ ለመሆኑ እርስዎ ወደፊት ለረጅም ጊዜ ለራሥዎ እንክብካቤ ሥለማድረጉ እውነታነት ዝግጁ ነዎት

L P has a problem. “I thought HIV was going to kill me. I guess I was wrong,” he says while holding back tears. “I just found out that I have late-stage prostate cancer, and the doctor claims that it’s not related to my ‘plus sign.’ ” A year earlier the 43-year-old commodities broker had detected a tinge of blood in his stool but brushed it aside after the problem seemed to go away. “If only I would have had this checked out when I first noticed the problem,” he adds with frustration in his voice.

ላሪ ፒተርሰን አንድ ችግር አለበት፡፡ ኤችአይቪሊገለኝ እንደነበር አስባለሁ፡፡ ተሣሥቼ እንደነበር እገምታለሁ፡፡ ይላልእንባው እየተናነቀው፡፡ በዘገየየሽንት ፊኛ ጫፍ ካንሠር ደረጃ ላይ እንዳለሁ ደርሼበታለሁ፣ ሐኪሙም በኤችአይቪ ከመያዜ ጋር የተገናኘ እንዳልሆነ ይናገራልከአንድ ዓመት በፊት የ43 ዓመቱ የሸቀጣሸቀጦች ደላላ በሠገራው ላይ የደም ምልክት አይቶ ነበር፤ ነገር ግን ችግሩ የተወገደ ከመሠለው በኋላ ጉዳዩን ዘነጋው፡፡ ድምጹ ውስጥ የተስፋ መቁረጥ እየተሰተዋለም መጀመርያይህን ችግር ባየሁ ጊዜ ምርመራ ብቻ ባደረግ ኖሮ፣ ሲልጨምሮ ተናግሯል“::